Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Wpływ górnictwa na migrację radonu w środowisku geologicznym

59,00 

Książka przedstawia stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania radonu jako wskaźnika oddziaływania górnictwa podziemnego na środowisko geologiczne. Dwa pierwsze rozdziały zawierają informacje na temat radonu w środowisku. Metody pomiarowe i badawcze, wykorzystywane podczas realizacji prac, opisano w rozdziale 3, a zagadnieniom ekshalacji radonu z gruntów jest poświęcony rozdział 4. Badania związane z monitoringiem skuteczności remediacji terenów zdegradowanych, zostały opisane w rozdziale 5. Badaniom skojarzonym jest poświęcony rozdział 6, w którym przedstawiono możliwości stosowania metod geofizycznych i radiometrycznych do wyznaczania obszarów o podwyższonym potencjale radonowym na terenach górniczych. W rozdziale 7 opisano badania obserwacji zmian stężeń radonu w gazach otworowych do wspomagania prognozy wstrząsów i zjawisk gazogeodynamicznych. Przedstawiono badania migracji radonu na terenach górniczych i pogórniczych oraz opisano możliwości ich zastosowania w praktyce.

Autor: Małgorzata Wysocka
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 182
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content