Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Wspomaganie proekologicznego zarządzania zakładem energetycznym

25,00 

Przy rozwiązywaniu problemów związanych z modernizacją elektrociepłowni jest wymagana optymalizacja decyzji, zaś matematyczne ujęcie tematu w postaci modelu decyzyjnego gwarantuje prawidłową procedurę i kompleksowe uwzględnienie dominujących zmiennych decyzyjnych i parametrów, w procesie doboru trafnych rozwiązań. Określenie modelu decyzyjnego wymagało zdefiniowania następujących elementów: głównych celów, wyboru modelu decyzyjnego, funkcji kryterialnej, warunku optymalizacyjnego podstawowych zmiennych decyzyjnych. Do podstawowych kryteriów, od których był uzależniony wybór technologii, zaliczono: skuteczność ekologiczną, efektywność ekonomiczną oraz sprawność energetyczną. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji modelu wydaje się, że cel pracy, jakim było stworzenie modelu kryterialnego wspomagającego proekologiczne zarządzanie elektrownią został osiągnięty.

Autor: Barbara Białecka
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 100
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content