Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Skażenie promieniotwórcze środowiska powodowane działalnością podziemnych zakładów górniczych

69,00 

W monografii ujęto zagadnienia związane ze skażeniem promieniotwórczym środowiska, będącym wynikiem działalności kopalń węgla kamiennego. Zaprezentowano problemy związane z występowaniem podwyższonej naturalnej promieniotwórczości. Przedstawiono zasady klasyfikacji procesów prowadzących do powstawania zagrożenia wskutek zwiększenia stężenia naturalnych nuklidów promieniotwórczych oraz krótki przegląd obszarów występowania tego zjawiska w Polsce. Wyjaśniono genezę osadów o podwyższonej zawartości naturalnych nuklidów promieniotwórczych, występujących na terenie GZW. Przedstawiono analizę stanu wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego przed promieniowaniem jonizującym oraz wskazano luki wymagające uzupełnienia. Wskazano koncepcję sposobu przeprowadzenia oceny oddziaływania promieniowania jonizującego na środowisko naturalne. Koncepcja ta została przeanalizowana pod kątem wykorzystania dla oceny zagrożenia radiacyjnego powodowanego przez podwyższoną naturalną promieniotwórczość.

Autor: Bogusław Michalik
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 262
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content