Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Wpływ postępu frontu ściany na dynamikę niszczenia górotworu karbońskiego

30,00 

30,00 

Wpływ postępu frontu ściany na dynamikę niszczenia górotworu karbońskiego

30,00 

Omówiono podstawowe cechy górotworu obszaru górotworu karbońskiego, który był przedmiotem badań. Omówiono budowę, strukturę, występujące niejednorodności, stan naprężeń i stopnie swobody brył budujących górotwór. Przedstawiono prace badawczo-pomiarowe wykonane w celu określenia mechanizmów niszczenia struktury skał stropowych wyrobisk górniczych. Zawarto rozważana dotyczące energii, jaka jest akumulowana w górotworze w otoczeniu wyrobisk górniczych. Badania pozwoliły na opracowanie modelu niszczenia struktury skał na wybiegu ścian, w którym proces utraty ciągłości górotworu determinowany jest w głównej mierze technologią eksploatacji i jej intensywnością. Badania laboratoryjne zginania próbek skalnych w warunkach silnego ich skrępowania oraz ich modelowanie matematyczne, umożliwiły dokonanie ilościowych analiz energii biorącej udział w procesie podziału górotworu przed frontem ściany. Podano dwa przykłady zastosowania opracowanej metody prognozowania energii sejsmicznej.

Autor: Jan Drzewiecki
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 118
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content