Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Wpływ postępu frontu ściany na dynamikę niszczenia górotworu karbońskiego

30,00 

Omówiono podstawowe cechy górotworu obszaru górotworu karbońskiego, który był przedmiotem badań. Omówiono budowę, strukturę, występujące niejednorodności, stan naprężeń i stopnie swobody brył budujących górotwór. Przedstawiono prace badawczo-pomiarowe wykonane w celu określenia mechanizmów niszczenia struktury skał stropowych wyrobisk górniczych. Zawarto rozważana dotyczące energii, jaka jest akumulowana w górotworze w otoczeniu wyrobisk górniczych. Badania pozwoliły na opracowanie modelu niszczenia struktury skał na wybiegu ścian, w którym proces utraty ciągłości górotworu determinowany jest w głównej mierze technologią eksploatacji i jej intensywnością. Badania laboratoryjne zginania próbek skalnych w warunkach silnego ich skrępowania oraz ich modelowanie matematyczne, umożliwiły dokonanie ilościowych analiz energii biorącej udział w procesie podziału górotworu przed frontem ściany. Podano dwa przykłady zastosowania opracowanej metody prognozowania energii sejsmicznej.

Autor: Jan Drzewiecki
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 118
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content