Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Wody geotermalne regionu górnośląskiego i ich zasoby energetyczne

59,00 

W ramach przedstawianej pracy podjęto badania nad występowaniem wód geotermalnych oraz związanych z nimi zasobów energetycznych. Skupiono się na metodach ich szacowania. Celem niniejszej pracy było określenie zasobów wydobywalnych energii geotermalnej w wybranych seriach skalnych oraz przedziałach głębokościowych, a także określenie czynników warunkujących odbiór energii. Obszarem badań był region górnośląski, to jest obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz jego przedpola w granicach województwa śląskiego. W toku badań stwierdzono, że dotychczasowe metody określania zasobów energii dają zróżnicowane wyniki. Stąd poddano je analizie i w efekcie zaproponowano nowe wzory obliczeniowe oraz sposób modyfikacji wzorów już istniejących.

Autor: Eleonora Solik-Heliasz
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 124
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content