Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla. T. 2: Ekoefektywność technologii czystego spalania węgla

40,00 

W książce przedstawiono bazę danych podstawowych technologii czystego węgla, zastosowanie metody cyklu życia, metody zintegrowanej oceny efektywności ekologicznej i ekonomicznej technologii czystego węgla oraz alternatywne scenariusze wdrażania programu technologii czystego węgla. Opracowane metodyki umożliwiają obliczanie sumarycznego oddziaływania środowiskowego występującego w całym cyklu wytwarzania energii, od wydobycia węgla, przez wzbogacanie, spalanie, zagospodarowanie odpadów i oczyszczanie spalin. Opracowanie ma charakter nowatorski w skali kraju. Poszczególne rozdziały dotyczą: ekoefektywności i jej znaczenia w ocenie technologii, oceny ekoefektywności technologii czystego węgla, baz danych technologii czystego węgla, zastosowania metodyki oceny efektywności do technologii czystego węgla, scenariuszy technologii czystego węgla.

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej i Marka Ściążko
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 174
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF
ISBN: 83-87610-73-9 Kategoria: Tagi: , ,

Darmowa wysyłka!

Skip to content