Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem jako elementy systemu zarządzania środowiskiem

49,00 

W pracy zaproponowano wykorzystanie ogólnych zasad szacowania ryzyka zawodowego stosowanego powszechnie do oceny środowiska pracy, zaadaptowanych do oceny ryzyka podejmowania decyzji środowiskowych w aspekcie akustycznym. W zaproponowanej metodzie wyznaczona wartość ryzyka stanowi podstawę do podejmowania decyzji w obszarze zarządzania hałasem, służących identyfikacji i minimalizacji zagrożeń środowiska tym czynnikiem. Wykorzystana metoda Risk Score, zaadaptowana do szacowania wymienionego ryzyka, umożliwia dowartościowanie czynnika ludzkiego w podejmowanych decyzjach administracyjnych. Na podstawie przeprowadzonych w ramach prezentowanej pracy analiz, można stwierdzić, że konsekwentne jej stosowanie pozwala na podejmowanie świadomych i trafnych decyzji, a co za tym idzie, na skuteczne zarządzanie klimatem akustycznym na dużych obszarach.

Autor: Janusz Kompała
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 132
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content