Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Makrocykliczne oraz zeolitowe układy w katalizie utleniania-redukcji

30,00 

Publikacja dotyczy współczesnych zagadnień katalizy utleniania-redukcji dla wybranych kompleksów metali grup przejściowych, w układach homogenicznych oraz heterogenicznych. Przedmiotem badań są katalizatory otrzymane w oparciu o makrocykliczne kompleksy żelaza oraz inkluzyjne związki rutenu w matrycy zeolitu-Y, typu „gość-gospodarz”. Uzyskane informacje dotyczące zagadnień fotokatalitycznej degradacji i mineralizacji fenoli za pomocą wewnątrzzeolitowych, polipirydynowych kompleksów rutenu skłoniły autora do podjęcia prac nad zastosowaniem tych układów w prototypowych urządzeniach do fotodegradacji organicznych zanieczyszczeń w wodach odciekowych. Badania te prowadzono przy użyciu kolektorów słonecznych oraz fotoreaktorów, znajdujących się w Europejskim Centrum Badań Energii Słonecznej PSA w Hiszpanii. Prace te wykazały, że zeolitowe kompleksy rutenu domieszkowane platyną katalizują proces mineralizacji fenoli, chlorofenoli oraz niektórych pestycydów, przy użyciu światła słonecznego.

Autor: Witold Szulbiński
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 128
Język: polski
Spis treści: pobierz PDF

Darmowa wysyłka!

Skip to content